Hijyen Konsepti

Temas kısıtlamalarının gevşetilmesi ve gündüz bakım evleri ile okullarda normalleşmeye dönül- mesinden dolayı „Sprache verbindet-Dil Birleştirir“ dil teşviki yeninden mümkün hale gelmiştir.

Bu sırada tabii ki bazı hijyen kurallarına riayet edilecektir:

 • Her bir teşvik tarihinden önce son 14 güne ait olası hastalık semptomlarının (kendinizin veya teşvik edilen ailenin) açıklığa kavuşturulması gerekir:
  • Ateş var mı? Öksürük var mı? Hapşırma var mı? Nefes darlığı var mı? Eklem ağrıları var mı?
  • ve/veya tat veya koku alma duygularında bir kötüleşme var mı?
  • ve/veya şahsi çevrenizde solunum yolu hastalığına sahip 2’den fazla kişi var mı?
 • Hastalık semptomlarının varlığında kişisel teşvik uygulanamamaktadır.
 • Fiziksel temasta bulunmayınız (örn. selamlaşmak için sarılma) ve hiç bir şey yemeyiniz.
 • Asgari 1,5 m mesafe kuralına uyunuz.
 • Teşvik sonrası ellerinizi iyice yıkayınız (çocuk ve rehber).
 • Teşvikin açık alanda sağlamasına özen gösterilmelidir. Kapalı bir ortamda gerçekleşecek olması halinde Ağız-Burun Maskesi kullanılmalıdır. Teşvik süresi azami 1 saattir. Bulunduğunuz oda çalışmaya başlamadan önce, 30 dakika sonra ve çalışma sonunda 10 dakika havalandırılması ve mümkün ise pencereler açık bırakılmalıdır.
 • Hapşırma ve öksürme esnasında dirseğinizin iç kısmını kullanınız ve ellerinizle yüzünüze temas etmeyiniz.

Rehber, yukarıda tarif edilen hijyen şartları altında teşvikin sağlanıp sağlanamayacağına ebeveyn ve Pate ile birlikte karar vermelidir. Hijyen kuralları ve gereksinimler hakkında görüşmelerde bulunmak üzere aileyi tekrar birlikte ziyaret etmek düşünülmelidir.

Olası sorularınız veya emin olmadığınız konular için lütfen Pate ile irtibata geçiniz ve örn. eğitim müdürlüklerinin genel tavsiyeleri doğrultusunda karar veriniz.

Tıbbi konsültasyona ihtiyacınız olduğunda lütfen „Sprache verbindet-Dil Birleştirir“ Proje Bürosuna başvurunuz. Sizin için irtibat sağlayabiliriz.

Rehberin veya ailenin örn. hanesindeki risk gurubuna dahil bir kişiyi korumak adına sağlık endişelerine sahip olmaları halinde, bu yaklaşım esas alınarak her zaman kişisel bir karar alınması gereklidir.