«Η γλώσσα συνδέει» - Το να μάθεις να μιλάς και να κατανοείς γερμανικά είναι παιδικό παιχνίδι. Το έργο για τη γλωσσική υποστήριξη για παιδιά - ίσως ήδη στην περιοχή σας...
Rotary Logo

Sprachförderung für Ihr Kind

Anmeldung für Kinder

Ja, mein Kind soll für 4 Euro pro Stunde Sprachförderung bekommen!

    Daten des Kindes / Δεδομένα του παιδιού:

    [honeypot-mobil]

    Möchten Sie für die Sprachförderung Ihres Kindes einen weiblichen oder männlichen Scout? / Θα θέλατε ένα θηλυκό ή αρσενικό πρόσκοπο για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας;?

    weiblichmännlichkeine Angabe

    Daten der Eltern / Δεδομένα γονέων: